Poprawność językowa - Pozwolą państwo czy pozwolicie państwo

Gdy zwracamy się do grupy osób, możemy mieć problem z poprawnym sformułowaniem wypowiedzi. Jak należy mówić: mają państwo czy macie państwo? Czy możemy zapytać: Pozwolą państwo, że zapalę papierosa, a może lepiej powiedzieć: Pozwolicie państwo, że zapalę papierosa?

Wszystko zależy od tego, do kogo się zwracamy. Jeżeli adresatami naszych słów są osoby, których nie znamy, które są od nas starsze wiekiem lub stanowiskiem powinniśmy wypowiadać się z szacunkiem i grzecznym dystansem. Formy: pozwolą państwo, mają państwo, widzą państwo wyrażają szacunek do odbiorcy. A zatem wykładowca zwracający się do swoich słuchaczy powinien mówić: Dostrzegają państwo różnicę, rozumieją państwo tę zasadę. Przewodnik oprowadzający wycieczkę powinien mówić: Widzą państwo Katedrę św. Mikołaja, mają państwo przed sobą Galerię El. Oczywiście dziennikarze, prezenterzy zwracający się do szerokiego odbiorcy też zobowiązani są używać formę wyrażającej szacunek. Osoba prowadząca audycję radiową powinna więc mówić: Słuchają państwo folku, piszą państwo do mnie e-maile.

Formy: pozwolicie państwo, macie państwo, widzicie państwo pojawiły się w języku nie tak dawno i świadczą o zmniejszeniu dystansu między nadawcą a odbiorcą. Są to formy mało uprzejme, z tego względu możemy je stosować wyłącznie w odniesieniu do osób dobrze nam znanych i w dodatku młodszych. W gronie bliskich znajomych możemy powiedzieć: Pozwolicie państwo, że nie zabiorę głosu.


Agnieszka Pietrzyk

1 comment

Anonimowy | 4 października 2016 02:26

"Pozwolisz Pani", że z przyzwoleniem na formę "pozwolicie państwo", zawarte w ostatnim akapicie, jednak się nie zgodzę. Brzmi to jak liczba mnoga od podobnych wypowiedzi, w l. poj., typu: "chcesz Pan", "idź Pan", "weź Pan"...

Prześlij komentarz