Korki ze slangu młodzieżowego ;P Ale czad!

Tym razem naukę slangu zaczniemy od anegdoty.
Młoda dama spytała raz Henryka Heinego, czy trudno jest nauczyć się języka francuskiego. Odpowiedź poety brzmiała:
To nic skomplikowanego! Po prostu zamiast słów niemieckich trzeba używać francuskich.

Podobnie jest z nauką slangu. Nie jest trudna. Zamiast zwyczajowych słów należy używać tych ze slangu :) Przystępujemy więc do poznawania nowych zwrotów. O powyższej anegdocie możemy powiedzieć, że jest fajna, fajoska albo fajnusia. Te słowa wyrażają umiarkowane uznanie.

Jeżeli coś się nam mocno spodoba, możemy powiedzieć:
ale czad! Na określenia czadowy, czaderski zasługują tylko te rzeczy, które wywołują bardzo silne, pozytywne emocje.

W slangu jest wiele słów oddających zadowolenie i podziw. Najbardziej spodobało mi się: bajabongo. Chyba przyznacie, że brzmi ciekawie?

Popularne wśród młodzieży jest powiedzenie: zajebiście. Słowo to uznawane jest za wulgaryzm, proponuję więc cenzuralny wariant. Możemy powiedzieć: ”Ale dzisiaj było zajefajnie”, „wczorajsza impreza była zajedwabista”, „u nas zawsze jest zaglebiście”.
Nie wszystko musi się podobać. Jeżeli komuś ten artykuł wyda się nieciekawy, można go podsumować wyrażeniem: ale chała!

Poprawność językowa

Język jest nie tylko najsprawniejszym narzędziem porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Język, to także skomplikowany system znaków konwencjonalnych, rządzących się określonymi prawami.

Mamy zegarek na ręku czy na ręce? Ruszamy rękami czy ręcami? Trzymamy dziecko na rękach czy na ręcach? Jak powinniśmy mówić o tej części ciała?

Otóż zegarek możemy mieć na ręku i na ręce. Obie formy są poprawne. Ale ruszamy rękami (ewentualnie rękoma), nie ręcami, trzymamy coś na rękach, nie na ręcach.

Jak zapamiętać, że tylko formy: rękami, rękach są poprawne?
Najlepiej utrwalić sobie w pamięci następujące wyrażenia: „Siedzieć z założonymi rękami”, „wrócić z pustymi rękami”, „mieć siłę w rękach”, „robota pali się w rękach”.

Do zobaczyska
Agnieszka

Prześlij komentarz