Grzeczność językowa: niestosowne Witam w e-mailu

Tym razem zamiast poprawnością językową zajmiemy się grzecznością językową. Zastanowimy się, czy wypada rozpoczynać e-maile słowem Witam.

Forma grzecznościowa Witam zyskała wielką popularność w korespondencji elektronicznej. Nagminnie używamy formy Witam, nie zdając sobie sprawy, że zakłada ona wyższą hierarchię osoby, która jej używa.

Nie wypada więc rozpoczynać listu do profesora, przełożonego, dyrektora słowem Witam, bo w ten sposób okazujemy brak szacunku. W tego rodzaju kontaktach forma Witam jest nie tyle niepoprawna, co niestosowna.

Jeżeli chcemy zachować się elegancko, rozpoczynajmy e-maile kierowane do osób, których nie znamy osobiście, oraz do osób wyżej od nas usytuowanych, za pomocą formy: Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo. Możemy sobie pozwolić na zastosowanie formy grzecznościowej Witam jedynie wobec naszych bardzo dobrych znajomych.

Rozpoczynanie listu elektronicznego słowem Witam jest tak popularne, że może to mieć wpływ na reguły grzeczności językowej. Niewykluczone, że z czasem formę tę uznamy za stosowną.
Agnieszka Pietrzyk

Prześlij komentarz